Türemiş kelime Nedir?

Yapım ekiyle türetilmiş kelime: süz-geç, ver-gi gibi.Ad ve fiil soylu kelime köklerinden yapım ekleriyle genişletilerek bağlandığı kelimeyle ilgili yeni anlamlar kazanmış kelime: yazlık < yaz+lık, kutlu < kut+lu, konuk < kon-uk, yaygı < yay-gı, iyice < iyi+ce, güzün < güz+ün vb.T. : müştak kelime

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Türemiş sıfat
Türemiş zarf
Türetici
İnventor
Türetme eki
Türetmek
Türev
Türeyiş
Türk aksağı
Türk biberi